Renovering av maskinskydd

Damaskus Maskinskydd har med över 30 års erfarenhet av renovering av maskinskydd kanske Sveriges största kunskapsbank om skydden i just din maskin. Vi renoverar teleskopskydd, industrigardiner samt lamellmattor. Vi utför renoveringar från enklare service och underhåll som byte av avstrykarlister och andra slitdelar, till skydd som har tagit ganska mycket stryk där du som kund till en början kan tro att det är redo för skroten. 

Ett alltid återkommande önskemål från våra kunder är tiden, och det har vi tagit fasta på. Korta ledtider för att maskinstillestånden ska bli så korta och smärtfria som möjligt.

Tveka inte att kontakta oss för vidare konsultation, klicka här.

 

Dameged telescopic cover    Refurbishing telescopic cover

                                 Före                                                                          Efter

 

Teleskopskydd