Dec 13, 2019

Damaskus Maskinskydd förvärvar leverantör

Damaskus Maskinskydd har förvärvat leverantören Fabrator AB. Därmed stärker företaget sin position som ledande aktör för renovering av teleskopskydd i Sverige. Förvärvet är en inkråmsaffär och berör, förutom verksamheten, även maskiner samt personal.

Båda företagen är belägna i samma fastighet, vilket gör affären väldigt naturlig. Den viktigaste delen med förvärvet är dock tidsoptimering – såväl för Damaskus Maskinskydd som för kunderna.

Plåtverkstaden Fabrator har varit leverantör till Damaskus Maskinskydd i närmare 15 år. Företaget har två anställda som följer med verksamheten vid förvärvet.
– Fabrator har främst varit behjälpligt med renovering av teleskopskydd. Med deras kompetens och erfarenhet kommer våra processer och flöden att optimeras betydligt med framför allt kortare ledtider, säger vd Peter Almqvist.
– Från att ha varit snabba blir vi nu än snabbare.

Damaskus Maskinskydd har redan i dag marknadens kortaste ledtider för renovering av teleskopskydd. Med förvärvet av Fabrator AB blir företaget nu än mer effektivt.
– För våra kunder är tiden helt avgörande då ett produktionsstopp i en maskin är mycket kostsamt, säger Peter Almqvist.
– Dessutom, genom att renovera teleskopskydd, hjälper vi våra kunder att fortsatt vara kostnadseffektiva och klimatsmarta.

För mer information och vid frågor, vänligen kontakta VD Peter Almqvist.
E-post: peter.almqvist@damaskus.se
Telefon: +46 (0)70 927 95 22