Aug 17, 2020

Motordrivet lamellskydd

Vi lanserar nu vårt motordrivna lamellskydd för vertikala applikationer, en separerande vägg mellan arbetsområde och operatör.

Vårt motordrivna lamellskydd är ett skydd som fungerar som en separerande vägg mellan arbetsområdet och operatör. Det gör så att byte av verktyg eller arbetsstycke kan ske mycket snabbt, samt ge ett fullgott skydd för operatören.

Typiska applikationer är verktygsväxlare, automatiserade robotceller samt automatiserade lagersystem. Det finns även andra användningsområden.

Läs mer här >>>