Uppdaterad integritetspolicy i samband med tillämpningen av GDPR

2018-05-24

I samband med att den nya dataskyddsförordningen träder i kraft (GDPR) och ersätter då den svenska personuppgiftslagen, så har vi uppdaterat vår Integritetspolicy.

Damaskus Maskinskydd samlar in personuppgifter för att kunna fullfölja vårt avtal och uppdrag gentemot dig. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss och därför vill vi vara transparenta i hur vi använder och lagrar dessa. För att du skall veta vilken typ av personuppgifter vi samlar in och hur de personuppgifter du som kund, leverantör eller annan intressent förser oss med behandlas, så har vi uppdaterat vår integritetspolicy.

Policyn hittar du i sin helhet här.