Lamellmattor

Lamellmatta är ett effektivt och underhållsfritt skydd som höjer säkerheten för både maskin och människa. Damaskus Maskinskydd tillverkar lamellmattor av aluminiumprofiler som länkas i varandra. Vi har lamellmattor i olika tjocklekar i lager och de måttanpassas för just dina behov. Damaskus Maskinskydd tillhandahåller även fjäderbelastade och motordrivna industrigardiner med lamellmatta.

Lamellmatta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissa av våra lamellmattor fungerar också som sk ”Pit-covers” vilket innebär att lamellmattan används för att täcka över ett hål i golvet och den är möjlig att gå på. Dessa drivs med en el- eller luftmotor.

 

Pitcover  Walkable pit cover