Lamellmattor

Lamellmatta är ett effektivt och underhållsfritt skydd som höjer säkerheten för både maskin och människa. Damaskus Maskinskydd tillverkar lamellmattor av aluminiumprofiler som länkas i varandra. Vi har lamellmattor i olika tjocklekar i lager och de måttanpassas för just dina behov. Damaskus Maskinskydd tillhandahåller även fjäderbelastade och motordrivna industrigardiner med lamellmatta.

Kontakta oss för ytterligare information.

Lamellmatta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissa av våra lamellmattor fungerar också som sk ”Pit-covers” vilket innebär att lamellmattan används för att täcka över ett hål i golvet och den är möjlig att gå på. Dessa drivs med en el- eller luftmotor.

 

Pitcover  Walkable pit cover