Teleskopfjädrar

Teleskopfjädrar ser till att roterande maskinaxlar, trapets- och kulskruvar är täckta, vilket skyddar från beröring och samtidigt förhindrar smuts, damm och andra partiklar från att leta sig in i maskineriet. Dessutom så skyddas trapets- och kulskruvar mekaniskt vilket kan vara en billig försäkring då dessa är mycket dyrbara.

Teleskopfjädrar är vanligtvis tillverkade av blåanlöpt fjäderstål eller rostfritt stål. Godstjockleken är mellan 0,2 – 0,8 mm. Monteringen är enkel, fjädern träs över maskindelen som ska skyddas. För att det hela ska fungera bra, krävs att styrhylsor är monterade i de båda fjäderändarna och plana anläggningsytor.Teleskopfjädern finns också som retrofit, vilket innebär att den kan monteras på kulskriven utan att den behöver monteras ned från maskinen.

Teleskopfjädrar levereras hopspända, därför rekommenderar vi försiktighet vid montering. 

Damaskus Maskinskydd lagerhåller ett stort antal teleskopfjädrar i diverse dimensioner.