Polyuretan

Polyuretan (PUR) är ett material med många användningsområden. En av materialets främsta egenskaper är dess mycket goda nötningsbeständighet. Polyuretan har också god lastupptagningsförmåga och låg sättning. Det har en god beständighet mot vatten samt resistans mot olja, bensin och andra liknande vätskor. Dessutom har materialet en ljuddämpande effekt. Arbetstemperatur för Polyuretan (PUR) är inom intervallet -40˚C till +80˚C.

Vanligt användningsområde för Polyuretan är produkter som ska utföra någon form av dämpning eller valsar/hjul där mycket nötning förekommer.