Miljö och Kvalitet

Vi är ISO certifierade.

Damaskus Maskinskydd AB ska genom ett aktivt miljöarbete bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vårt mål är minsta möjliga miljöpåverkan. Att uppfylla lagar och andra krav är minimikrav. Omsorg om miljön ska genomsyra all vår verksamhet. Ett effektivt miljöarbete bidrar till långsiktig lönsamhet.

Damaskus Maskinskydd AB övergripande kvalitetsmål är att tillhandahålla varje kunds enskilda behov och krav på väl fungerande produkter och tjänster med hög och jämn kvalitetsnivå.

Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015 samt ISO 9001:2015. Våra certifikat samt vår Miljö- och Kvalitetspolicy finns att ladda ner nedan.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.