Pit cover

Nyttja lamellmattan som ett golv.

Det finns de fall där en rörlig maskindel kräver en grop i ett golv och för att erhålla maximala säkerhet så kan denna grop täckas i direkt anslutning till maskinens rörelse. Då är ett Pit-cover det perfekta skyddet. Det som är ännu bättre är att man dessutom kan nyttja skyddets lamellmatta som golvyta.

Ett pit-cover drivs i de flesta fall med en elmotor och i de fall den rörliga maskindelen drar ut lamellmattan så används motorn till att hålla lamellmattan sträckt samt att rulla tillbaka den. I vissa fall så används motorn för lamellmattans rörelse i båda riktningarna.

I vissa fall kan en fjädermotor användas för att sträcka samt rulla tillbaka lamellmattan.